Shoqata e E commerce AECA siguron mbështetjen e donatorëve që në takimin e parë zyrtar me to

Shoqata e E-commerce (AECA) siguron mbështetjen e donatorëve gjatë prezantimit të 12 prioriteteve AECA zhvilloi një takim në Tiranë me donatorët në Shqipëri, të cilëve u prezantoi 12 projekte konkrete për zhvillimin e E commence në vend dhe rajon. Një takim që synoi të identifikojë pikat e përbashkëta mes biznesit dhe donatorëve që kanë prioritet … Continue reading Shoqata e E commerce AECA siguron mbështetjen e donatorëve që në takimin e parë zyrtar me to