New Media Communications kërkon të punësojë Magento Developer (2.0), të cilët do të punojnë për një kompani të madhe italiane.

Kriteret:

a. Të ketë njohuri shumë të mira në Magento (bazë PHP).
b. Eshtë e preferueshme njohja e Magento 2.0, apo versione të tjera të mëparshme.
c. Njohuri të mira të dizejnimit të bazave të të dhënave relacionale, por jo vetëm: MYSQL, PostgreSQL, NoSQL, MongoDB
d. Përbëjnë avantazh: Node JS, Web Services – SOAP/JSON/REST API Web Services.
e. Dëshirë dhe vullnet për të mësuar teknologji të reja.
f. Të njohë shumë mirë gjuhën Italiane / Angleze

#Përgjegjësitë

• Merren me hartimin dhe zhvillimin e aplikacioneve komplekse web duke u bazuar në PHP, por jo vetëm.
• Përfshihen në të gjitha aspektet e zhvillimit të aplikacioneve: Ideja, Zhvillimi, Dokumentimi, Implementimi dhe Integrimi.
• Bashkëpunojnë me UI/UX designers dhe programuesit e tjerë frontend/backend/server por jo vetëm.
• Të jenë të përpiktë me afatet e projektit dhe të raportojnë progresin në mënyre efektive.
• Pagesa: Shumë e mirë

Aplikimet janë të vlefshme deri në datën 5 Tetor 

Procesi i intervistave – 5 deri 15 Tetor

Nëse ke dëshirën për të realizuar vepra të mëdha, eja të punojmë Së Bashku.

Dërgo CV tënde tek [email protected]

Share