KONKURS

Pozita: Dizajner/e Grafik 

Lokacioni: Prishtinë

Përgjegjësitë dhe detyrat:

• Krijimi i dizajneve për aktivitete të marketingut
• Propozimi i ideve kreative për promovimin e produkteve të kompanisë;
• Dizajnimi në mënyrë të ilustruar i materialeve të kërkuara;
• Paraqitja e identitetit të kompanisë dhe promovimi i saj;
• Dizajnimi i katalogëve, broshurave, fllajerave, posterave, vizitkartave për nevoja të kompanisë;

Kualifikimet:

• Njohuri të gjuhës angleze (përparësi);
• Shkollim universitar në fushën e dizajnit;
• Përvojë pune minimalisht 3 vite në fusha të ngjashme të dizajnit;
• Të jetë i gatshëm të punojë me fleksibilitet, të jetë energjik dhe kreativ;
• Njohuri në procesin e printimit dhe realizimit të produkteve;
• Njohuri të shkëlqyeshme në Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop, Corel Draw, Micrososft Office (Word, Excel, Powerpoint) dhe aplikacione tjera të ngjajshme;
• Të punojë në ekip me departamentin e marketingut dhe departamentet tjera përkatëse;

Çfarë ofron Ipkos:

• Një ambient pune të përshtatshëm
• Zhvillim profesional
• Atmosferë të këndshme pune

Të gjithë të interesuarit të aplikojnë duke plotësuar formularin për aplikim KËTU.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Konkursi do të jetë i hapur deri më 8 Gusht 2019.

Share