Mjeshtria e shitjes (7): Ndërtimi i një dyqani shitjesh online

Trendi i shitjeve online po zvillohet me një dinamike të jashtëzakonshme dhe çdo ditë e më shumë po bëhet atraktiv edhe për vendin tonë. Të gjithë flasin për eksperiencën në blerjen online të produkteve të ndryshme. Me fjalë të tjera, është bërë pjesë e stilit të jetës. Për të dëshmuar këtë, kam përzgjedhur disa statistika … Continue reading Mjeshtria e shitjes (7): Ndërtimi i një dyqani shitjesh online