Mjeshtëria e shitjes (5). Sa të lartë e ke treguesin-Indeksin e aftësisë për të mësuar dhe vepruar?

Materiali në vijim do t’ju ndihmojë në zhvillimin e aftësive tuaja personale. Imagjinoni sikur një sipërmarrës, doktor, arkitekt, jurist, IT dhe profesionistë të tjerë pasi kanë kryer shkollimin e tyre universitar, të zejtarisë , apo përvojës se mësuar ad hoc mos të interesoheshin më për avancimin e tyre profesional dhe të ushtronin detyrën e tyre vetëm në … Continue reading Mjeshtëria e shitjes (5). Sa të lartë e ke treguesin-Indeksin e aftësisë për të mësuar dhe vepruar?