Mbi-kualifikimi, një fenomen i tregjeve me konkurencë të lartë
Përditësuar së fundmi: 21/01/2019

Mbi-kualifikimi, një fenomen i tregjeve me konkurencë të lartë

Share
nga Neada Muçaj
Jan 21, 2019

Në shumë vende të zhvilluara, një pjesë e mirë e forcës punëtore është përgatitur dhe edukuar përtej asaj që nevojitet për punën e tyre. Mbi-kualifikimi ka ardhur në rritje në vitet e fundit dhe ka tendencën të promovohet më shumë në tregje ku konkurenca është dhe më e lartë. Edhe pse efektet mund të jenë pozitive sepse punonjësit performojnë në një nivel më të lartë, mund të sjellë kërkesë për paga më të larta, zvogëlim të kënaqësisë dhe një mundësi më të madhe të largimit të punonjësve nga organizatat.

Të dhënat e OECD tregojnë se mbi një e treta e emigrantëve të punësuar në vendet e tij anëtare dhe në Europë janë të mbi-kualifikuar. Pjesa e punonjësve të huaj të mbi-kualifikuar dallojnë midis vendeve të ndryshme dhe sidomos në Europën Jugore.

Greqia (60.7%), Spanja (53.6%) dhe Italia (51.7%) janë shembujt e parë të vendeve të Europës Jugore ku popullsia e huaj (edhe me vendlindje në këto vende) ka një shkallë më të lartë mbi-kualifikimi krahasuar me vendasit. Ndërkohë që Koreja e Jugut ka një fuqi punëtore të mbi-kualifikuar vendase me mbi 60%, fuqia punëtore e lindur jashtë vendit ka një shkallë më të lartë të mbi-kualifikimit në 74.5%. Hendeku është shumë më i vogël në Shtetet e Bashkuara dhe në Meksikë, ku punëtorët vendas dhe të lindur jashtë vendit kanë po ashtu tendencën të jenë të mbi-kualifikuar.

/Forbes