Magjia e shitjes

Çfarë është shitja? Është këmbimi i mallrave dhe shërbimeve për para; është motori i ekonomisë botërore! Pa shitje nuk do të ndodhte asgjë: nuk do të kishte zhvillim ekonomik dhe social, të cilin e kemi dhe e përjetojmë sot. Të gjithë ne shesim! Një fëmijë i vogël, për ta fituar një akullore nga prindi, e … Continue reading Magjia e shitjes