Lejla Ibrahimi Sallahu pronare e re e kompanisë ajrore Germania Flug Ag

Lejla Ibrahimi-Sallahu ka marrë në pronësi 100 për qind të kompanisë ajrore «Germania Flug AG», e cila kryen fluturime për Air Prishtina.