Ekokapsula është është një shtëpi e lëvizshme, e projektuar nga një grup arkitektësh të rinj sllovakë. Ju nuk do të paguani më fatura elektrike, pasi kjo shtëpi do të përdorë energjinë e erës dhe diellit.