Video

Gentian Likaj në Startup Grind Tirana

Video

Lindita Shomo në Startup Grind Tirana

Video

Lindita Shomo në Startup Grind Tirana

Video

Alejtin Berisha në Startup Grind Tirana

Video

Alejtin Berisha në Startup Grind Tirana

Video

Amarda Toska & Ermal Mamaqi në Startup Grind Tirana

Video

Amarda Toska & Ermal Mamaqi në Startup Grind Tirana

Video

Ludovic Laventure në Startup Grind Tirana

Video

Romeo Sherko në Startup Grind Tirana