Si të shkruajmë një tekst që shet » Business Magazine Albania – Media Dixhitale dedikuar Sipërmarrjes
Përditësuar së fundmi: 04/10/2018

Si të shkruajmë një tekst që shet

Share
nga Odeta Terpini
Tet 04, 2018

Copywriting është përbërësi alkimik i biznesit, mund të kthejë një ide në të ardhura, është mjeti i marketingut që ka krijuar perandori milionash. Ky libër do t’jua mësojë dhe aftësojë që ta përdorni.

Për të shkruar një tekst ju duhet të dini se cila është “ideja juaj e madhe“, d.m.th, çfarë shisni dhe cilat janë përfitimet. Qartësimi dhe artikulimi i kësaj “ideje të madhe” është hapi më i rëndësishëm në procesin e shitjeve.

Keni dëgjuar të flitet për formulën P.A.S.T.O.R.?

Formula P.A.S.T.O.R. (Person, Amplification, Story, Trasformer, Offer, Response ) është një akronim që përshkruan elementet më të rëndësishme të një kopjeje, nënkupton qëndrimin mbrojtës që duhet të kihet ndaj klientëve.

Personi (problemi): identifikoni llojin e personit që dëshironi të arrini me mesazhin tuaj, problemin që produkti ose shërbimi juaj synon të zgjidhë, duke e përshkruar atë në mënyrën më të saktë dhe më të hollësishme; mundësisht përdorni të njëjtën gjuhë si lexuesit tuaj.

Amplifikimi: nënvizoni pasojat negative, me të cilat lexuesit do të përballen nëse problemi nuk zgjidhet, si dhe kostoja e pavendosmërisë së tyre.

Historia (zgjidhja): tregoni historinë (e vërtetë) të dikujt që e ka zgjidhur këtë problem, duke përdorur zgjidhjen tuaj.

Transformimi (dëshmia): për gjithçka që shisni kujtohuni se njerëzit nuk po blejnë atë që shisni, por transformimi që kjo gjë do të sjellë në jetën e tyre; natyrisht, duke sjellë dëshmi të transformimeve reale që produkti ose shërbimi juaj ka ndihmuar për ta arritur atë.

Oferta: përshkruani saktësisht atë që ofroni, duke u përqendruar në transformimin që produkti juaj do të sjellë në jetën e klientëve sesa në objektet.

Përgjigje: drejtojeni klientin në blerje, me udhëzime të sakta që e ndjekin atë hap pas hapi.

Si artikulohet një letër tipike e shitjes

– Një letër shitjeje ka disa blloqe bazë: fillon me një fjali të shkurtër që synon të tërheqë vëmendjen fillestare të marrësit të mesazhit, që do t’i linte vend titullit që ka për detyrë ta bëjë lexuesin të vazhdojë të lexojë. Vijon shkrimi me një fjali tjetër që ka për detyrë të përforcojë ndikimin e idesë së propozuar në titull dhe të nxisë kuriozitetin, çfarë do të përftojnë duke lexuar pjesën tjetër të letrës;

– Pjesa më e madhe e tekstit, është pjesa përshkruese, shpjeguese e kategorisë së produktit që shisni e cila do të ndahej në seksione për të tërhequr vëmendjen e lexuesit gjatë procesit të leximit të parë sipërfaqësor. Së pari, para se të filloni të shkruani këtë pjesë, duhet të vendosni se cilët janë marrësit e mesazhit të letrës; bëni disa kërkime në forume on-line për të kuptuar se cilat janë temat aktuale të diskutimit për kategorinë e produktit që shisni, cilat janë problemet dhe pyetjet më të shpeshta. Kjo do të thotë të ndërtojmë një marrëdhënie, duke demonstruar se e njohim lexuesin,  problemet e tij.

– Duke përdorur paragrafë (listë me pika) keni mundësinë të identifikoni për secilën pikë një përparësi të ofruar nga produkti ose shërbimi juaj, deklaratë inkurajuese që ngjall kuriozitet, por për të kapërcyer rezistencën natyrore për të blerë, nuk është i mjaftueshëm kurioziteti, duhet të ndërtoni një besueshmëri të fortë, duhet të jepni përgjigje në pyetjen: Përse duhet ta dëgjoj këtë person? Dëshmitë janë verifikimi i palëve të treta që zgjidhja juaj bën atë që pretendon të bëjë, njerëz të besueshëm, të cilët kanë përdorur produktin ose shërbimin tuaj, janë gjetur mirë dhe janë të gatshëm ta vërtetojnë atë.

– Për të arsyetuar vlerën e ofertës, e cila qëndron më lart se çmimi i produktit, duhet të largoni pengesën më të madhe, frikën e blerjes, duhet t’u tregoni lexuesve se e merrni ju përsipër rrezikun; për shembull, duke ofruar një rimbursim të garantuar, në rast se produkti nuk i përmbush pritjet e tyre.

– Pjesa e fundit është oferta specifike ose thirrja për veprim, është çasti kur ne kemi përmbledhur përfitimet kryesore që produkti mund të ofrojë dhe i kërkojmë lexuesit të blejë, duke i shpjeguar sesi ta bëjë këtë. Mos harroni se lexuesit lëvizin shumë shpejt nëpër një tekst dhe shpesh shkojnë direkt në fund. Nëse kopja juaj është on-line, vendosni një lidhje në formën e porosisë në p.s.

5 cilësitë themelore të një titulli bindës

Titulli tërheqës duhet të ketë karakteristikat e mëposhtme:

  1. Detyra kryesore e një titulli është tërheqja e vëmendjes së klientit të fuqishëm me një deklaratë ose një premtim që provokon një reagim emocional.
  2. Zgjidhni fjalë specifike. Kualifiko klientët, duke zgjedhur fjalët që përshtaten me llojin e klientelës që dëshironi të arrini. Titujt që janë të mirë për të gjithë nuk janë të mirë për askënd.
  3. Tërheq lexuesit në trupin e tekstit pjesa përshkuese. Detyra e titullit është të bindë lexuesit të vazhdojnë leximin.
  4. Komunikoni “idenë e madhe”, e vetmja përparësi e vërtetë e ofertës suaj.
  5. Vendosni besueshmërinë. Autoriteti është një nga mjetet më të fuqishme për të tërhequr vëmendjen.

Disa aspekte strategjike që të shkruani një e-mail që shet më shumë

E-mail marketing është ende mënyra më efektive për të shitur në internet. Ekzistojnë 3 lloje themelore të fushatave të postës elektronike:

  1. Fushata “Live”: një seri e-mailesh të dërguara për një qëllim të caktuar; të tilla si nisja ose promovimi i një produkti, janë shkruar në kohë reale, kur zhvillohet ngjarja;
  2. Fushata e automatizuar: seri (një në ditë, ose një në javë) e-maili që aktivizohet kur një klient kryen një veprim të caktuar, regjistrohet ose të nënshkruan për një seminar të internetit;
  3. Fushata “Njëfishuese”: kur dërgoni një e-mail të vetëm për të gjithë përdoruesit e listës suaj për një qëllim të caktuar, përdoren kur dëshiron të ofrosh diçka (për shembull një trajnim video) falas.

Konsumatorët që ju japin leje për të tregtuar me ta, ka gjasa të jenë blerësit, prandaj jepu arsye të vlefshme për t’u zgjedhur (të regjistrohen në listën tuaj të postimeve), ofroni një lloj çmimi (një raport, një video, një kurs të vogël) që t’i tërheq vizitorët të lënë emrat dhe adresat e tyre. Mos hamendësoni se ata janë të interesuar të lexojnë e-mailin tuaj të ardhshëm;  jepu atyre një arsye për ta bërë këtë, sidomos shmangni ankesat me spam dhe me e-maile të shpeshta. Përdor autoresponders( përgjigje automatike)  si agjentë shitjeje, veçanërisht në fillim, për t’ju njohur. Trajto çdo e-mail sikur të ishte një letër shitjeje e vogël; mësoji lexuesit të klikojnë në linket tuaja.

Shkruani mesazhin tuaj në mënyrë që të jetë Personale, krijoni Pritjet dhe nxisni Kuriozitetin të duket se është shkruar nga një mik që nuk i ngjajnë fletushkave të reklamimit. Filloni çdo e-mail me një të vërtetë të pamohueshme, për shembull datën, përdorni një bllok që përmbledh përparësinë kryesore dhe siguron një lidhje me butonin e shitjes. Gjithmonë plotësoni kërkesat për fshirje nga lista juaj.

Së fundi, rregulli i mjeshtrit Zen: kurrë nuk duhet të lexoni e-mail-in e ankesës. Pyesni dikë në grupin tuaj të punës për ta bërë atë për ju.

Disa nga elementët që mbështesin reklamën:

Oferta, që është zemra e kopjes tuaj të shitjes përbëhet nga përfitimi që do të kenë lexuesit, klientët nga ajo që ju po shisni, ndryshimi që do të sjell produkti apo shërbimi, çmimi dhe afatet e pagesës.

Ka lloje të ndryshme të ofertave. Ju duhet të zgjidhni atë që i përshtatet produktit ose shërbimit tuaj më të mirë. Ajo mund të jetë e drejtpërdrejtë, e thjeshtë, (kjo është kostoja, blije tani) mund të jetë lloji i ofertës që ju lë me produktet në gjykim (nuk keni për të paguar asgjë menjëherë)  funksionon,  por shpesh konsumatorët  harrojnë se në fund të periudhës së provës, ata do të duhet të paguajnë.

Kur produkti del për herë të parë, mund të ofrohet me një çmim reklamimi që nuk do të gjendet më në të ardhmen, mund të përdorni edhe ofertën e kufizuar, një numër i kufizuar (i copave ose pozicioneve në dispozicion), i kufizuar në kohë, i vlefshëm për një periudhë të kufizuar kohore.

Për të zgjedhur ofertën e duhur, duhet të njihni gjendjen e ndërgjegjësimit në të cilin ndodhet audienca juaj: i padituri nuk e di se ai ka një problem dhe se ju keni zgjidhje; analizuesi fillon të ketë një problem dhe po mendon për një zgjidhje të mundshme; personi i përfshirë ka një problem dhe po kërkon një zgjidhje përpara se të përkeqësohet; nevojtarët do të blejnë gjithçka që mund ta zgjidhë problemin e tij.

Frika e blerjes që shkaktohet nga humbja e parave për një produkt të padobishëm, zhgënjimi që kjo gjë mund të shkaktojë, është seksioni më i rrezikshëm që duhet zhdukur. Është në interesin më të mirë të blerësit të fillojë marrëdhëniet, duke mos ju besuar, prandaj e mira është që rolet të ndërrohen, duhet të përcillni idenë se po merrni më shumë rreziqe ju. Nëse mund ta transferosh rrezikun nga blerësi te vetja, do t’i heqësh frikën dhe ai do të jetë i lirë të bëjë atë që dëshiron: të blejë produktin tënd.

Autoriteti.Ju duhet të jepni dëshmi të besueshmërisë, dëshmi të arritjeve dhe, mbi të gjitha, një garanci 100 për qind të pakushtëzuar të rimbursimit. Personalizoheni garancinë tuaj, bëheni që të duket si një premtim personal, duhet të jetë një ripagim i thjeshtë, i shpejtë, pa probleme, kjo provon që keni besim absolut në produktin tuaj, të mjaftueshëm për të marrë rrezikun e flijimit; për shembull, një rimbursim të dyfishtë.

Blerja. Pjesa më e rëndësishme, ku do t’i kërkohet lexuesit të bëjë blerjen është mbyllja. Ajo përmbledh ofertën, ritregon historinë e produktit tuaj, zgjidh problemet dhe sjell përparësitë , i kujton lexuesit, arsyen themelore pse ata duhet të blejnë produktin tuaj, mbyllja mund të jetë vetëm një pjesë e kopjes suaj që do të lexojë. Së fundi, gjëja më e rëndësishme është që në mbyllje duhet të kërkoni blerjen në mënyrë të qartë dhe të frytshme.

Përdorni të gjitha mjetet në dispozicion: përfitime, garanci, audio, video, urgjencë, mungesë dhe shpërblim. Përdorni një buton për urdhrat, bëni procedurën e blerjes të thjeshtë dhe të dukshme. Jini sa të jetë e mundur më të veçantë. Sigurojeni konsumatorin, tregoni saktësisht se çfarë do të ndodhë kur të shtypni “Dërgo”.

Autori Ray Edwards është një shkrues nga më të kërkuarit dhe më të paguarit, si dhe trajner i i biznesit në botë. Ndër klientët e tij janë disa autorë më të shitur si: Tony Robbins, Jack Canfield, Robert Allen, Raymond Aaron. Ai shkroi mijëra faqe të teksteve të reklamave, reklama në radio, reklama televizive, broshura, manuale të trajnimit, fushatat e marketingut dhe kështu me radhë.

Janë emocionet që përcaktojnë një blerje, pastaj vijnë justifikimet e arsyeshme.