Një dozë bouzouki, per favore!

Lum Gjikolli 5 vjet më parë