Menaxhimi – ” Profesioni ” numer 1

Bëj një sipërmarrje inovative!

Sipërmarrës mund të bëhem edhe unë

Bëhuni Punëdhënës, jo Punëmarrës!

Pikërisht ajo që duhet thënë. Fjalët magjike per të ndikuar.