Bie besimi në ekonomi, biznese e konsumatorë besojnë më pak
Përditësuar së fundmi: 08/01/2018

Bie besimi në ekonomi, biznese e konsumatorë besojnë më pak

Share
nga Albana Mucaj
Jan 08, 2018

Viti që sapo lamë pas u mbyll me rënie të besimit në ekonomi, si nga konsumatorët edhe sipërmarrjet. Sipas publikimit të fundit të Bankës së Shqipërisë, Treguesi i Ndjesisë Ekonomike ra me 3.9% në tremujorin e fundit të 2017-ës.

Rënia e besimit në biznes ka ardhur kryesisht nga sektorët e ndërtimit, tregtisë dhe industrisë, ndërsa konsumatorët po ashtu kanë ulur optimizmin e tyre në ekonomi. Sipas vrojtimit të Bankës së Shqipërisë besimi në industri ra 2.5%, ku si kontratat e porosisë edhe prodhimi janë në rënie.

Edhe sektori me zhvillimin më të madh së fundi, dhe kontribuesi kryesor në rritjen e PBB-së, ka ulur besimin në ekonomi. Në periudhën tetor-dhjetor, treguesi i besimit në ndërtim ra mbi 12% duke zbritur 5% nën mesataren historike. Edhe në këtë rast, si aktiviteti i ndërtimit edhe kontratat e porosisë kanë rënë ndjeshëm. Në këtë sektor, niveli i shfrytëzimit të kapaciteteve ra sërish nën mesataren historike duke qenë 59%.

Sipas Bankës së Shqipërisë, Treguesi i Besimit në tregti ra gati 10%, duke zbritur nën mesataren hisotrike, ashtu si edhe shfrytëzimi i kapacitete. Norma e shfrytëzimit të kapaciteteve në këtë sektor po bie prej tre tremujorësh, ai është në nivelin 67% sipas vrojtimit të BSH.

Sektori me peshë e me ecuri pozitive në këtë periudhë ka qenë shërbimi. Treguesi i besimit në këtë sektor u rrit 2.5 pikë përqindje, sipas BSH, me një pozicionim gati 13 pikë përqindje mbi mesataren historike të këtij treguesi. Përmirësimi i besimit në shërbime erdhi nga rritja me 5.3 pikë përqindje e balancës së ecurisë së biznesit.

Treguesi, i cili mat edhe besimin e konsumatorit, vë në dukje se besimi i tij ra 0.7 pikë përqindje në tremujorin e katërt, pas rritjes së shënuar për dy tremujorë rresht. Megjithatë, treguesi vazhdon të qëndrojë mbi mesataren historike me 3.7 pikë përqindje. Sipas vrojtimit, konsumatorët kanë ulur besimin e tyre kur janë pyetur për situatën e përgjithshme ekonomike në vend (-3.2 pikë përqindje), situatën financiare të pritur të familjes (-2.7 pikë përqindje) dhe gjendjen e të ardhurave dhe shpenzimeve (-2.2 pikë përqindje). Ata janë treguar më pozitivë për blerjet e mëdha. Ky tregues, shënoi mbi 5% rritje.


Evente

Seminar për “Negociatat dhe Shitjet B2B”

Dhjetor 19, 2018
9 AM – 5:30 PM