A jane njerezit gati te nderrojne veturat me bicikletat elektronike?