BERZH: Linjë kredie 5 milionë Euro për efiçencën e energjisë në Kosovë
Përditësuar së fundmi: 16/04/2018

BERZH: Linjë kredie 5 milionë Euro për efiçencën e energjisë në Kosovë

Share
nga Albana Mucaj
Pri 16, 2018

Banka Europiane për Rindërtim e Zhvillim (BERZH) bën të ditur se do të financojë me 5 milionë Euro bankën TEB në Kosovë përmes Mekanizimit për Financimin e Ekonomisë së Gjelbër (Green Economy Financing Facility – GEFF) në Ballkanin Perëndimor, projekt që në total kap vlerën 85 milionë Euro.

Vlera e kredisë do të vendoset në dispozicion për kreditim të individëve, shoqatave të ndërtimit, prodhuesve dhe shitësve të teknologjive të gjelbëra, për investimet në teknologji që sigurojnë  efiçiencën e energjisë në banesa.

Me këtë financim, parashikohet të rritet 10% niveli i përdorimit të pajisjeve që sigurojnë një konsumk më të ulët energjie për ngrohje apo ftohje të ambientit të brendshëm.

Në përputhje me qasjen e BERZH për (Green Economy Transition – GET), kredia do të promovojë investime në ekonominë e gjelbër në sektorin rezidencial në Kosovë. Grantet dhe asistenca teknike në mbështetje të investimeve në teknologji të gjelbër do të ofrohen nga Bashkimi Evropian (BE), Ministria Federale e Financave e Austrisë dhe Fondi i Përbashkët Europian për Ballkanin Perëndimor në kuadër të Kornizës së Investimeve në Ballkanin Perëndimor.

Kredia nga Banka do të shoqërohet gjithashtu me grante për asistencë teknike për mbështetjen e përgatitjes, implementimit dhe monitorimit të programit GEFF në gjashtë shtetet nënshkruese nga Ballkani Perëndimor.

Financimi i BERZH për ekonominë e gjelbër është rritur nga 2.8 miliardë Euro në vitin 2016 në 4.1 miliardë Euro në vitin 2017, me rritje 43 % të financimit të përgjithshëm. Para konkludimit të Marrëveshjes së Parisit të vitit 2015, Banka ishte zotuar se deri në vitin 2020, 40% e financimit të saj do të shkojë për investime të gjelbra. Ky synim është arritur tri vite para afatit, sipas burimeve zyrtare të BERZH.

 


Evente

Seminar për “Negociatat dhe Shitjet B2B”

Dhjetor 19, 2018
9 AM – 5:30 PM