BERZH: Linjë kredie 5 milionë Euro për efiçencën e energjisë në Kosovë
Përditësuar së fundmi: 16/04/2018

BERZH: Linjë kredie 5 milionë Euro për efiçencën e energjisë në Kosovë

Share
nga Albana Mucaj
Pri 16, 2018

Banka Europiane për Rindërtim e Zhvillim (BERZH) bën të ditur se do të financojë me 5 milionë Euro bankën TEB në Kosovë përmes Mekanizimit për Financimin e Ekonomisë së Gjelbër (Green Economy Financing Facility – GEFF) në Ballkanin Perëndimor, projekt që në total kap vlerën 85 milionë Euro.

Vlera e kredisë do të vendoset në dispozicion për kreditim të individëve, shoqatave të ndërtimit, prodhuesve dhe shitësve të teknologjive të gjelbëra, për investimet në teknologji që sigurojnë  efiçiencën e energjisë në banesa.

Me këtë financim, parashikohet të rritet 10% niveli i përdorimit të pajisjeve që sigurojnë një konsumk më të ulët energjie për ngrohje apo ftohje të ambientit të brendshëm.

Në përputhje me qasjen e BERZH për (Green Economy Transition – GET), kredia do të promovojë investime në ekonominë e gjelbër në sektorin rezidencial në Kosovë. Grantet dhe asistenca teknike në mbështetje të investimeve në teknologji të gjelbër do të ofrohen nga Bashkimi Evropian (BE), Ministria Federale e Financave e Austrisë dhe Fondi i Përbashkët Europian për Ballkanin Perëndimor në kuadër të Kornizës së Investimeve në Ballkanin Perëndimor.

Kredia nga Banka do të shoqërohet gjithashtu me grante për asistencë teknike për mbështetjen e përgatitjes, implementimit dhe monitorimit të programit GEFF në gjashtë shtetet nënshkruese nga Ballkani Perëndimor.

Financimi i BERZH për ekonominë e gjelbër është rritur nga 2.8 miliardë Euro në vitin 2016 në 4.1 miliardë Euro në vitin 2017, me rritje 43 % të financimit të përgjithshëm. Para konkludimit të Marrëveshjes së Parisit të vitit 2015, Banka ishte zotuar se deri në vitin 2020, 40% e financimit të saj do të shkojë për investime të gjelbra. Ky synim është arritur tri vite para afatit, sipas burimeve zyrtare të BERZH.