Aktivitetet e Partnerët Shqipëri gjatë periudhës së COVID-19

Si pasojë e emergjencës së shkaktuar nga Covid-19, prej marsit Partnerët Shqipëri ka vijuar veprimtarinë e saj tërësisht ONLINE, përfshirë aktivitete të natyrës trajnuese, këshilluese, apo kërkesa për informacion. Kjo në respekt të urdhëresave të qeverisë, por edhe si masë e rëndësishme kujdesi për punonjësit e saj dhe të gjithë atyre individëve dhe institucioneve që … Continue reading Aktivitetet e Partnerët Shqipëri gjatë periudhës së COVID-19