18 mijë biznese paralajmërohen nga tatimet për shkeljet që bëjnë gjatë aktivitetit privat
Përditësuar së fundmi: 21/05/2019

18 mijë biznese paralajmërohen nga tatimet për shkeljet që bëjnë gjatë aktivitetit privat

Share
nga Ornela Trupja
Maj 21, 2019

Gjatë muajit Maj, 6000 biznese në të gjithë vendin janë sensibilizuar për deklarim korrekt të detyrimeve, ndërsa 12 mijë subjekte nga sektori i bar-restoranteve, kanë marrë njoftime të personalizuara mbi faktorët e tyre të riskut.

Punonjës të Shërbimit ndaj Tatimpaguesve dhe studentë pjesë e Administratës Tatimore, vijojnë fushatën ndërgjegjësuese, në vendet e ushtrimit të aktivitetit të subjekteve, duke tërhequr vëmendjen e tyre për të korrigjuar deklarimet. Nga vëzhgimet e grupeve të punës, rezultojnë shkelje të legjislacionit tatimor, në mos lëshimin e kuponave tatimorë, përdorimin e pajisjeve jo fiskale, mosdeklarimin e punonjësve, si edhe subjekte të paregjistruar.

Lexo: Tatimet publikojnë ndryshimet e taksave kombëtare

Drejtoritë Rajonale Tatimore kanë organizuar takime me përfaqësues të biznesit, të cilët janë informuar dhe këshilluar që të korrigjojnë sjelljen e tyre, në respektim të detyrimeve ligjore. Secili prej tyre është vënë në dijeni se monitorohet në vazhdimësi nga administrata tatimore dhe pritet ndërgjegjësimi dhe vetëkorrigjimi i tatimpaguesit.