Maj 2015 – “Një sipërmarrës premtues, duhet të ketë sy, veshë dhe nuhatje të zgjuar” – Baybars Altuntas.

REVISTA / MAJ 28 , 2015