Nga kategoria : Internet

MAKE THE MOST OF OUR GOTHINKBIG MANCHESTER SESSION

As we prepare to head up to Manchester for our second GoThinkBig Session this month, we thought about how we can help you once we’re back in London and how you can act on the advice you receive. Coming to the session itself is the first step to getti

Want to be a good leader? Just do it

Great leaders know the secret to motivate, inspire and lead their employees. And below is how they do that. The audience was polite, but definitely was not impressed. I tried to engage them. OK, to be honest, I had more emotion on stage. Perhap

Digital marketing to grow on web

The digital marketing means all techniques to grow using the levers offered by the web. Digital marketing is therefore a very broad field in which we find web design. The web design is important because it will result the success of a large number

Your digital marketing agency in London

Smbclix is a general digital marketing agency based in London. It provides digital marketing services for professionals in London. It offers web design modern and results-oriented. Other digital marketing offers available in London: the purchase

Pse duhet të keni një faqe interneti për biznesin tuaj?

Në ditët e sotme interneti është gjithmonë e më i pranishëm në jetën e përditshme të të gjithëve. Sipas ITU-së (International Telecommunication Union), përdorimi i internetit në Shqipëri, në vitin 2013 ka përfishirë rreth 60% të popullsisë, një rritj

DuckDuckGo tejkalon 10 milion kërkime në ditë

DuckDuckGo është duke festuar faktin se për herë të parë motori i kërkimit, i cili është i përqëndruar në privatësinë e përdoruesëve, ka tejkaluar më shumë se 10 milionë kërkime në ditë. Sipas një intervistë të fundit me CNBC, popullariteti i Duck

Evente

Open Source Design Workshop #1

Janar 25, 2017
17:00 – 20:00