Nga kategoria : Design

Select a web design agency in Cork

Choosing the right professional for web design its website in Cork can be a complex task. Here are some points that allow you select a web design agency in Cork: - Does the agency has been given an award in its field? A peer recognition in the wo

Çfarë duhet të marrim parasysh para marrëveshjes për një Web Dizajn?!

Këtu do përmbledhim pikat kyçe që nevojitet patjetër të përfshihen në kontratë mes Web Dizajnerit dhe Klientit: 1.    Parashikoni se cfarë do përfshihet. Kontrata duhet të përcaktojë në formë të prerë se cfarë përgjegjsish ka secila palë në këtë

Tarifimi I një Webfaqeje? Ja disa këshilla

Shpesh ndodhemi përballë një dileme kur mendojmë të kuptojmë koston e një webfaqeje,vihemi shpesh në siklet nëse po vendosim cmimin e duhur dhe nëse klienti do mbetet I kënaqur e të kuptojë përse kushton ky shërbim dhe si ka arritur një webfaqe të ke

Çdo projekt në web dizajn ka nevojë për… ?

Ashtu si në futboll, apo në çdo aspekt ku duam të kemi sukses, duhet të kemi punën në grup që të na bëjë që suksesi të n’a rendë pas. Nëse mendojmë se suksesi do të vijë nga puna individuale vetëm, thjesht po gabojmë. Puna në grup ka shumë rëndësi,

Evente

Open Source Design Workshop #1

Janar 25, 2017
17:00 – 20:00