Nga kategoria : Design

Çfarë duhet të marrim parasysh para marrëveshjes për një Web Dizajn?!

Këtu do përmbledhim pikat kyçe që nevojitet patjetër të përfshihen në kontratë mes Web Dizajnerit dhe Klientit: 1.    Parashikoni se cfarë do përfshihet. Kontrata duhet të përcaktojë në formë të prerë se cfarë përgjegjsish ka secila palë në këtë

Tarifimi I një Webfaqeje? Ja disa këshilla

Shpesh ndodhemi përballë një dileme kur mendojmë të kuptojmë koston e një webfaqeje,vihemi shpesh në siklet nëse po vendosim cmimin e duhur dhe nëse klienti do mbetet I kënaqur e të kuptojë përse kushton ky shërbim dhe si ka arritur një webfaqe të ke

Çdo projekt në web dizajn ka nevojë për… ?

Ashtu si në futboll, apo në çdo aspekt ku duam të kemi sukses, duhet të kemi punën në grup që të na bëjë që suksesi të n’a rendë pas. Nëse mendojmë se suksesi do të vijë nga puna individuale vetëm, thjesht po gabojmë. Puna në grup ka shumë rëndësi,

Evente

Startup Grind Tirana mirëpret Agron Shehaj

Mars 29, 2017
5:30 PM - 8:30 PM

Arduino Day 2017

Prill 1, 2017
14:00 - 20:00

Workshop për Sipërmarrësit

Prill 8, 2017
9:30 AM - 12:30 PM

Get in the Ring Tirana

Prill 14, 2017
2:00 PM - 5:00 PM

Work & Study 2017

Maj 18, 2017
në 09:00 deri në 20 Maj në orë 12:00

Startup Live Tirana – Feel the Startup Spirit

Maj 19, 2017
3:30 PM - 21 Maj 8:30 PM

Albanian Skills 2017

Maj 26, 2017
ora 08:00 dhe 27 Maj ora 09:00

Samiti Global i PR në Beograd

Qershor 1, 2017
9 AM - 5 PM